خدمات ناخن

Nail services

میکاپ

MAKEUP

خدمات عروس

Bride Services

شنیون

CHIGNON

خدمات کوتاهی

Haircut services

خدمات ابرو

Eyebrow services

کراتین و احیا

Creatine and Regeneration

خدمات رنگ مو

Hair color services

نمونه کار

Makeup by giso Hoseini

نمونه کار

Makeup by giso Hoseini

نمونه کار

جایی که هنر زیبایی خود را نمایان می کند

مدیریت سالن عروس سرای یاس

بانو گیسو

عروس سرای یاس
دارای پرسنل حرفه ای در تمامی لاین ها

بامدیریت بانو گیسو

عروس سرای یاس
بخشی از حرفه ما در بیوتی ورد 2022

BEAUTY WORLD DUBAI

2022